یکشنبه , ۲۸ بهمن ۱۳۹۷

آنالیز متن – ویلیام شکسپیر

در این ویدیو متن ویلیام شکسپیر که در مورد معشوقه خود می نویسد (When my love swears that she is made of truth)

مورد بررسی قرار گرفته است.