یکشنبه , ۲۸ بهمن ۱۳۹۷

ویدیو – اصطلاحات مختلف با All

در این ویدیو اصطلاحات جالبی با کلمه All توسط مدرس توضیح داده می شود. پیشنهاد می کنیم زبان آموزان مشاهده کنند.