یکشنبه , ۲۸ بهمن ۱۳۹۷

ویدیو – تاریخ

در این پست قصد داریم ویدیویی از (University of Cambridge) در مورد داستان های تاریخی و نسخه های خطی قرار دهیم.

عنوان ویدیو: (Lines of Thought- Telling the Story of History) می باشد.