یکشنبه , ۲۸ بهمن ۱۳۹۷

آزمون آنلاین

سطح: موضوع: نوع: گویندگان: مدت زمان فایل صوتی:
متوسط خرید و سفارش گل مکالمه مرد – زن ۰۲:۱۵

 

  • زبان آموزان توجه داشته باشید که فقط یک بار میتوانید در آزمون شرکت کنید.
  • قبل از شروع فایل صوتی رو گوش کنید و سپس روی شروع آزمون کلیک کرده و به سوالات پاسخ دهید.
  • تعداد سوال : ۵
  • مدت زمان آزمون : ۱۵۰ ثانیه

You must specify a text.