سخن مدیر:
ویدیو – آموزشی

ویدیو – آموزشی

۰۴ اردیبهشت ۹۷

در این پست ویدیویی از جک ریچاردز در مورد (Listening Comprehension) قرار داده شده است. در این ویدیو جک ریچاردز قوه فهم و ادراک را به دو بخش (Bottom up processing) و (Top down processing) تقسیم می کند.  

ویدیو – تاریخ

ویدیو – تاریخ

۰۲ اردیبهشت ۹۷

در این پست قصد داریم ویدیویی از (University of Cambridge) در مورد داستان های تاریخی و نسخه های خطی قرار دهیم. عنوان ویدیو: (Lines of Thought- Telling the Story of History) می باشد.